Müziğimiz

Yayınladığımız müzikler

  • sesli reklamsız, yorumsuzdur
  • enstrümentaldir
  • günde 24 saat, bütün yıl boyunca yayınlanıyor
  • 10 yıllık yayıncılık deneyimimizi kullanılarak özenle seçilmiştir
  • piyasa kanununa göre değil, dinleyici üzerindeki olumlu etkisine göre seçilmiştir
  • doktorlar, ebeler ve psikologlar tarafından olumlu değerlendirilmiştir
  • bedavadır

Mobil uygulama indir